| C O N V E N T I O N A L   T R U C K S GO BACK
  1977 LIMA TC 990 / 90 Ton
  1967 Bucyrus Erie BE-110/110 Ton